Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Częściowy podział majątku w sprawie o rozwód

rozwod-adwokat-lublin

§ Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie dokonania podziału majątku stron, Sąd może również dokonać jego częściowego podziału, który nie obejmie np. danego składnika majątku wspólnego. Do częściowego podziału majątku wspólnego w praktyce dochodzi najczęściej w sytuacji gdy jeden ze składników – nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym. W takiej sytuacji gdy strony nie darzą się zaufaniem, natomiast kwota pozostała do spłaty nie jest mała, dobrym rozwiązaniem jest dokonanie częściowego podział, który nie obejmie przedmiotowego składnika.
Przykłady dokumentów: