Kancelaria Adwokacka - Adwokat Ewa Joanna Nowacka - RozwodyAdwokat od rozwodów Lublin, Zamość, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Międzyrzec Podlaski

Czy żądać ustalenia winy za rozkład pożycia?

rozwod-adwokat-lublin

§ Sąd na żądanie jednej ze stron, będzie ustalał winę za rozkład pożycia, rozwód bez orzekania o winie następuje tylko na zgodny wniosek małżonków. Do ustalenia winy drugiego małżonka powinniśmy mieć twarde dowody świadczące o powyższym. W naszym systemie prawnym nie ma proporcjonalności winy. Jeżeli więc jeden z małżonków ponosi 80 % winy za rozkład pożycia, drugi 20% za rozkład pożycia, Sąd orzeknie rozwód z winy obydwu stron. Z kolei ustalenie wyłącznej winy, pozwoli nam dochodzić alimentów od małżonka winnego, gdzie przesłanki ich otrzymania są znacznie łagodniejsze, niż w sytuacji innych rozstrzygnięć (wina obydwu stron, rozwód bez orzekania winy).
Przykłady dokumentów: